Harbourmaster's Offices in Slovenia

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Ukmarjev trg 2, Koper
+386 (0)56 632 100
[email protected]
www.up.gov.si/si/delovna_podrocja/sektor_za_pomorske_listine_in_splosne_zadeve/