Uljanik Plovidba d.d. - Croatia

Uljanik Plovidba d.d.

Uljanik Plovidba d.d.

Osnovna djelatnost Uljanik Plovidbe d.d. je pomorski prijevoz tereta kroz upravljanje flotom od 5 brodova za prijevoz rasutih tereta i 5 tankera. Svi su brodovi dani u najam prvoklasnim unajmiteljima i plove morima diljem svijeta. Osnovna djelatnost Uljanik Plovidbe d.d. je pomorski prijevoz tereta kroz upravljanje flotom od 3 broda za prijevoz rasutih tereta i 5 tankera. Svi su brodovi dani u dugoroÄŤni najam prvoklasnim unajmiteljima i plove morima diljem sv...

 
Osnovna djelatnost Uljanik Plovidbe d.d. je pomorski prijevoz tereta kroz upravljanje flotom od 5 brodova za prijevoz rasutih tereta i 5 tankera. Svi su brodovi dani u najam prvoklasnim unajmiteljima i plove morima diljem svijeta.
 
Zahvaljujući dobivenim certifikatima za pružanje usluga i vođenja brodova za prijevoz rasutih tereta (bulk carriers) i tekućih tereta (tankers), osposobljeni smo za samostalno vođenje kompletnog managementa vlastite flote te smo sposobni preuzeti upravljanje i nad brodovima u tuđem vlasništvu. Naše iskustvo i know-how rezultiraju vrlo visokom efikasnošću u korištenju brodova čija je razina od oko 360 dana u godini, vrlo visoka i u okviru svjetski poznatih brodara.
 
Osim navedenih brodova u vlasništvu Uljanik Plovidbe d.d., naručena su i još 2 broda za prijevoz rasutih tereta u pulskom brodogradilištu Uljanik koji će biti isporučeni u 2013. godini.
 
Investicijski program obnove flote započet je 2005. godine i teži oko 540 milijuna američkih dolara. U okviru programa do danas je preuzeto 9 novogradnji izgrađenih u domaćim brodogradilištima i 3 broda sa "secondhand" tržišta, a u slijedećih godinu dana očekuje se i isporuka još 2 nova broda. Time je društvo zaslužilo titulu hrvatskog brodara s najmlađom flotom, prosječne starosti brodova od 4 godine, koja ujedno glasi kao jedna od najmlađih i u svjetskim razmjerima. S ponosom ističemo da 9 brodova ima Pulu kao matičnu luku i vije hrvatsku zastavu.
We have 5 active job ads listed.

Login to see details