Maritime Schools in Slovenia

You can find the list of all Maritime Schools in Slovenia here:

Pomorski in tehniški izobraževalni center Portorož
Pot pomorščakov 4, Portorož
+386 (0)5 6713 241
[email protected]
www.pomorska-sola.si