News

2013 Feb 06

Osnovice za obračun doprinosa za osiguranja pomoraca u međunarodnoj plovidbi za 2013. godinu

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavilo je Naredbu o mjesečnoj osnovici za izračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2013. Godinu.

Naredba propisuje mjesečnu osnovicu za obračun doprinosa za obvezno osiguranje  pomoraca u međunarodnoj plovidbi  u obveznom mirovinskom osiguranju s prebivalištem u Republici Hrvatskoj te obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu za pomorce s prebivalištem u RH ili odobrenim stalnim boravkom.

Osnovice se svake godine usklađuju s iznosom najmanje mjesečne osnovice propisane Naredbom ministra financija o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja.

Tablicu osnovica možete pogledati ovdje

pročitajte više

Do you like this article? Yes No

Ratings: 0 Yes 0 No

Other News by Category