News

2013 Mar 27

Omogućen prijevoz tekućeg goriva putničkim brodovima

Brodari koji osiguraju posebne uvjete za siguran prijevoz goriva, točnije spremnike kapaciteta do 20 litara u kojima bi se gorivo isključivo moglo sigurno prevoziti -  moći će od 30. ožujka 2013. putničkim brodovima prevoziti do tisuću litara goriva tijekom jedne vožnje.

Mogućnost prijevoza tekućeg goriva na otoke čiji stanovnici nemaju riješenu opskrbu tim energentom, a uz uvjet da se prevozi u spremnicima te namjene, putničkim je brodovima uređena izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama, koji stupa na snagu.

Izvor: www.mppi.hr

Do you like this article? Yes No

Ratings: 0 Yes 0 No

Other News by Category