News

2013 Nov 04

Novi Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

U Narodnim novinama je objavljen tekst novog Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca: radi se o usklađivanju s odredbama Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini izobrazbe pomoraca te odredbe Direktive 2012/35/EZ o izmjenama Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini izobrazbe pomoraca.

Između ostaloga izmijenjene su neke definicije (između ostaloga):

 • časnik za sigurnosnu zaštitu broda je osoba na brodu, odgovorna zapovjedniku, imenovana od strane kompanije kao osoba odgovorna za sigurnost broda i veze s osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu u tvrtki te s časnicima zaduženima za sigurnost luke;
 • drugi časnik stroja  označuje časnika stroja, prvog do upravitelja stroja, koji preuzima dužnost upravitelja u slučaju da  tu dužnost upravitelj stroja ne može obavljati;
 • GMDSS radiooperator je osoba koja ima valjanu svjedodžbu izdanu ili priznatu od Ministarstva sukladno odredbama ovog Pravilnika i Radio Pravilnika;
 • plovidbena služba znači službu na brodu koja je uvjet za izdavanje svjedodžbe o osposobljenosti, odnosno dopunske osposobljenosti;
 • prekobrojni časnik je časnik palube ili stroja koji tijekom plovidbene službe obavlja samo dio djelatnosti svoje službe, kao primjerice časnik izvan službe, časnik odgovoran za teret i dr.;
 • prvi časnik palube označava časnika palube, prvog do zapovjednika, koji preuzima dužnost zapovjedanja brodom, u slučaju da zapovjednik tu dužnost ne može obavljati;
 • učenik/student na praksi je učenik odnosno student pomorskog učilišta, koji sudjeluje u izobrazbi na školskom brodu radi stjecanja časničkog zvanja u službi palube odnosno stroja, te kojemu se takva izobrazba evidentira kao plovdbena služba u pomorskoj knjižici;
 • vježbenik palube je član posade koji sudjeluje u izobrazbi na brodu radi stjecanja časničkog zvanja u službi palube, a čija izobrazba se obavlja pod nadzorom osposobljenog i ovlaštenog časnika palube prema utvrđenom programu sukladno odredbama ovog Pravilnika;
 • vježbenik stroja je član posade koji sudjeluje u izobrazbi na brodu radi stjecanja časničkog zvanja u službi stroja, a čija izobrazba se obavlja pod nadzorom osposobljenog i ovlaštenog časnika stroja prema utvrđenom programu sukladno odredbama ovog Pravilnika;
 • vježbenik elektrotehnike je član posade koji sudjeluje u izobrazbi na brodu radi stjecanja časničkog zvanja u službi stroja, a čija izobrazba se obavlja pod nadzorom osposobljenog i ovlaštenog časnika stroja prema utvrđenom programu sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Novost je i da se svjedodžbe o osposobljenosti izdane od nadležnih tijela država članica EU i trećih država priznatih od strane Europske komisije sukladno odredbama direktive kojom se uređuju minimalni standardi izobrazbe pomoraca, u RH priznaju se ako su priznate od Europske komisije. I svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti za rad na tankerima za zapovjednike broda i časnike palube odnosno stroja izdanih od strane država EU u RH se priznaju ako su priznate od Europske komisije. Na zahtjev imatelja svjedodžbe Ministarstvo izdaje ovjeru. Postupak priznavanja svjedodžbi izdanih od strane nadležnih tijela treće države, može pokrenuti Ministarstvo podnošenjem zahtjeva Europskoj komisiji, navodeći razloge za pokretanje postupka.

Svjedodžbe o osposobljenosti kojima je valjanost 5 godina, obnavljaju se za isto razdoblje, ukoliko naslovnik svjedodžbe dokaže svoju stručnu osposobljenost (plovidbenom službom u razdoblju od ukupno jedne godine tijekom proteklih pet godina) i zdravstvenu sposobnost.

Ministarstvo ili lučka kapetanija mogu oduzeti svjedodžbu o osposobljenosti ako ne ispunjava godine života za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti; ako stekne svjedodžbu na temelju krivotvorenih ili neistinitih ipsrava potrebnih za stjecanje svjedodžbe i ako je pomorac trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje odgovarajućih poslova.

Pomorci koji su stekli određena zvanja po dosadašnjim pripisima, mogu danom stupanja na snagu ovog Pravilnika steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

 • svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog električara (STCW III/7) - mora posjedovati svjedodžbu HR III/2
 • svjedodžbu o osposobljenosti za časnika elektrotehnike (STCW III/6) - mora posjedovati svjedodžbu HR III/3

Pomorci koji su do 25/5/2007 stekli određena zvanja u službi stroja mogu steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

 • svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/26) može zamijeniti za Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1.000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/6)
 • svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnopj plovidbi (HR III/25) može zamijeniti za Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1.000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/5)
 • svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 350 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/24) može zamijeniti za  Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/4). 

Cijeli Pravilnik možete pronaći ovdje

Izvor: sph.hrnarodne-novine.nn.hr

Do you like this article? Yes No

Ratings: 0 Yes 0 No

Other News by Category