News

2015 Mar 11

Luka Rijeka planira od ulagača privući 300 milijuna kuna

Shodno odlukama Nadzornog odbora Luke Rijeka ova tvrtka ide u postupak dokapitalizacije u kojem će se na tržištu u četiri kruga ponuditi maksimalnih 7,5 milijuna novih dionica po cijeni od 40 do 70 do kuna.

Prethodno će se provesti niz odluka u pripremi postupka SPO-a (sekundarne javne ponude dionica), a najvažnije će se dogoditi na Glavnoj skupštini Društva Luka Rijeka d. d. zakazanoj za 20. travnja ove godine.  

Četiri kruga

Prema odlukama NO-a, koje su jučer objavljene i na Zagrebačkoj burzi utvrđena je financijska bilanca poslovanja u prošloj godini u kojoj gubitak društva iznosi 4,98 milijuna kuna, te je odlučeno kako će taj iznos biti proknjižen na poziciju prenesenih gubitaka. Luka Rijeka planira smanjiti temeljni kapital, koji danas iznosi 598 milijuna kuna, te će se temeljni kapital smanjiti za 358,8 milijuna kuna.

Većinom će se pokriti gubici Društva ostvareni u prethodnim razdobljima i to u ukupnom iznosu od 318 milijuna kuna, dok će ostatak koji preostane nakon pokrića gubitaka Društva, a riječ je o iznosu od 40,7 milijuna kuna, biti unesen u rezerve kapitala Društva.

Nominalni iznos dionica bit će ovom odlukom smanjen sa 100 kuna na vrijednost od 40 kuna (trenutno je vrijednost dionica Luke na burzi oko 65 kuna). Temeljni kapital Društva zatim bi odlukama Glavne skupštine morao biti povećan izdavanjem novih redovnih dionica na ime uz uplatu u novcu s ciljem prikupljanja sredstava za financiranje strateškog projekta Škrljevo, gdje je predviđen razvoj pozadinskog terminala Škrljevo i uređenje suvremeno uređenog i opremljenog lučkog terminala.

Planirano je ponuditi tržištu minimalno 6 milijuna do najviše 7,5 milijuna novih dionica nominalne vrijednosti od 40 kuna, što je najniži iznos za koje će se nove dionice prodavati i to u maksimalno četiri kruga.

U prvom krugu pravo na upis novih dionica imati će postojeći dioničari Društva. No, najvažniji bi trebao biti drugi krug u kojem će pravo upisa svih preostalih novih dionica imati kvalificirani ulagatelji.

A to u dokapitalizaciji Luke Rijeka mogu biti obvezni mirovinski fondovi, dobrovoljni mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, Europska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Fond za financiranje razgradnje NEK, UCITS fondovi, alternativni investicijski fondovi, osiguravajuća društva, banke i investicijska društva za vlastiti račun ili u ime i za račun portfelja.  

U drugom krugu se očekuje i maksimalni udio u dokapitalizaciji, čija je ciljana vrijednost na razini oko 300 milijuna kuna, što je sasvim dovoljno za realizaciju investicije na Škrljevu. U trećem krugu preostale dionice bit će ponuđene svim bivšim i sadašnjim zaposlenicima Luke, kao i tvrtke Jadranska vrata, koja upravlja kontejnerskim terminalom Brajdica, a maksimalno će svatko moći upisati 1.500 novih dionica. U četvrtom krugu bi pravo upisa i kupnje dionica imali svi uključući i ulagatelje iz prva tri kruga. Ukoliko interes bude zadovoljavajući temeljni kapital Društva Luka bio bi povećan sa 239,2 milijuna kuna za najviše 300 milijuna kuna, što znači da bi novi temeljni kapital nakon dokapitalizacije mogao iznositi najviše 539,2 milijuna kuna.

Dokapitalizacija Luke svakako je najvažniji projekt ove tvrtke, a predsjednik Uprave Luke Rijeka Vedran Devčić pritom pojašnjava kakva su očekivanja od tržišta.

– Mi smo odredili raspon cijena upisa novih dionica od 40 kuna što je nova nominala do 70 kn što je tromjesečni tržišni prosjek, a ulagatelji će sami vrednovati i definirati svoju cijenu upisa. Konačna cijena upisa dionica će ovisiti o iskazanom interesu i ponudi investitora. Dokapitalizacija je projekt kojeg planiramo od početka mandata i o tome već dugo javno komuniciramo. Jasno je da Luka Rijeka treba novi snažan iskorak i razvoj, ali proces dokapitalizacije ne provodimo samo zbog financiranja uređenja pozadinskog terminala na Škrljevu, koji podupire razvoj kontejnerskog prometa i kontejnerskog terminala. Dokapitalizacija je u funkciji jačanja bilance tvrtke za buduće investicije koje je dugoročno nužno realizirati na našem koncesijskom području, primjerice od ulaganja u novu opremu i mehanizaciju do uređenja novih skladišnih kapaciteta. Nakon što se održi Glavna skupština 20. travnja slijedi urudžbiranje i odobrenje Prospekta od strane HANFA-e. HANFA ima rok od mjesec dana za potvrdu daljnjeg procesa i nakon toga očekujemo da će krajem svibnja biti raspisana sva tri kruga upisa novih dionica, te bi već do kraja lipnja ili početkom srpnja, cijeli proces trebao biti dovršen, ističe Devčić, koji je optimističan oko ishoda dokapitalizacije.

Vlasništvo države?

Na pitanje hoće li država i dalje ostati vlasnik Luke Rijeka nakon dokapitalizacije nije jednostavno odgovoriti. Na tržištu će se ponuditi 51 posto dionica Luke Rijeka, a to znači kako će država putem svojih fondova i institucija sigurno ostati najveći pojedinačni vlasnik.

U kontekstu kontrole u upravljanju tvrtkom Luka izvjesna je opcija da bi predstavnici države s mirovinskim fondovima i malim dioničarima (bivšim i sadašnjim radnicima) i dalje imali presudnu riječ u odlučivanju. No, i ta procjena ovisi o rezultatima dokapitalizacije.

U prošloj godini gubitak pet milijuna kuna
Vedran Devčić objašnjava odakle evidentirani gubitak u poslovanju od gotovo pet milijuna kuna u prošloj godini.
   – Cijelu prošlu godinu obavljan je »due dilligence« na razini tvrtke i tu je došlo do određenih korekcija po kapitalu, vrijednosti imovine, amortizacije, prenesenih gubitaka iz prijašnjih godina, a dijelom je na rezultat utjecao i značajan rast tečaj dolara. No, u samom tekućem poslovanju nije se dogodilo ništa dramatično ili negativno u odnosu na prethodne godine, naprotiv, Društvo je iskazalo operativnu i sveobuhvatnu dobit. Ključnr pokazatelji rasta naturalnog prometa, prihoda od osnovne djelatnosti, posebno značajnog rasta prihoda sa inozemnih tržišta su realizirani ističe Devčić.

Hoće li biti interesa »dokera«?
Tijek dokapitalizacije bit će naknadno precizno terminski utvrđen uz prethodnu javnu objavu. Tako će prvi krug upisa novih dionica trajati 18 dana, dok će za drugi krug to razdoblje iznosti 11 dana, a u trećem krugu 18 dana. Završni četvrti krug trajao bi 7 dana, ali je moguće kako četvrtog kruga neće ni biti ukoliko se prethodno dosegne prag uspješnosti upisa novih dionica, koji mora iznositi minimalno 6 milijuna dionica. Poziv na upis novih dionica u prvom, drugom i trećem krugu bit će javno objavljeni istodobno te će upis novih dionica u prvom, drugom i trećem krugu započeti istodobno uz poštovanje prava prvenstva za postojeće dioničare Društva u prvom krugu. Iako se vodilo računa o interesu bivših i sadašnjih zaposlenika upitno je koliko je realno očekivati veliki odaziv na kupnju među »dokerima«.

Izvor: www.novilist.hr; Darko Pajić

Do you like this article? Yes No

Ratings: 0 Yes 0 No

Other News by Category