News

2012 Aug 30

Luka Rijeka: na terminal u Bakru stiže Cape Veni

Luka Rijeka i Hrvatske željeznice naći će se pred velikim ispitom 12. rujna kada na terminal za rasuti teret u Bakru treba pristati brod Cape Veni, dužine 290 metara i gaza od 17,5 metara.

U osam predviđenih dana zadržavanja, čak 163 tisuće tona željezne rudače prebacivat će se s broda u lučka skladišta, a iz njih na vagone kojima odlaze na konačno odredište u mađarske željezare.

U zadnjih 20 godina nijedan brod ovakve veličine nije pristao na terminal za rasuti teret. Dosad je najveći problem predstavljao gaz limitiran na 16,5 metara. No otkad je prošle godine, anagažmanom Lučke uprave Rijeka, počišćeno morsko dno u bakarskoj luci, te se gaz produbio na 18 metara, više nema tehničkih problema za prihvat ovako velikih brodova.

Dogovorena brzina

Od Luke Rijeka i HŽ-a sada se očekuje da ispoštuju dogovorenu brzinu iskrcaja tereta i njegov transport za Mađarsku. Očekuje se da će i Luka Rijeka i HŽ, s ciljem ispunjenja rokova, povjereni posao odrađivati u tri smjene. Najveći problemi mogu nastati zbog lokomotiva kojima će se teret izvlačiti iz Bakra do Škrljeva pa do Moravica.

Radi se, naime, o tome da će HŽ za ovaj posao, osim svakog dana 100 vagona, morati osigurati minimalno četiri dovoljno jake i pouzdane lokomotive. Kako je poznato, na širem riječkom području, zbog specifičnosti naponskog sustava na željeznici, uglavnom se koriste preko 50 godina stare talijanske lokomotive Ansaldi koje rade na struju.

U slučaju njihovih kvarova, HŽ će se prebaciti na korištenje dizel lokomotiva zbog čega će cijena njegove usluge interno porasti te može izostati očekivana dobit iz ovog posla. Dolazak broda dimenzija poput Cape Venija osim što je posao od kojeg profit mogu ostvariti Luka Rijeka, Hrvatske željeznice, špediteri i agencije, ukazuje i na sve slabosti riječkog prometnog pravca.

Upravo je problem s lokomotivama dio šireg konteksta vezanog za nedovoljno ulaganje u riječki prometni pravac. Stručnjaci ukazuju na mogući paradoks cijele priče – da je u Luku Rijeka konačno došao pravi teret, i to u velikim količinama, a da taj posao zbog starih i dotrajalih lokomotiva u realizaciji može doći pod znak pitanja.

Splet okolnosti

S druge strane, Luka Rijeka, ukoliko se posao obavi u roku i bez većih problema, i u perspektivi može očekivati ovakve brodove. Pritom ipak treba naglasiti da je to manje rezultat kvalitete usluge koja se ovdje pruža, a puno više igra slučajnosti i splet prirodnih okolnosti koje Rijeci idu u prilog.

Jedna je okolnost limitiranost gaza u koparskoj luci ograničenoj na brodove do 70 tisuća tona pa ne može primiti brodove poput Cape Venija ukupne nosivosti od 176 tisuća tona.

Druga je okolnost suša koja vlada Europom, uslijed čega je plovnost Dunava, do kojeg teret dolazi preko rumunjske Constanze, zbog vodostaja sve manja, u svakom slučaju nedovoljna za transport riječnim putem golemih količina željezne rude do mađarskih željezara. Treća je okolnost, koja Rijeci također ide u prilog, cijena dnevnog najma broda poput Cape Venija.

Rekordno niske cijene sada iznose oko 9.000 dolara na dan, a nekad, kad je postojao deficit brodskog prostora, kretale su se i do 100 tisuća dolara na dan. Upravo zbog niske cijene najma, ovakvu je vrstu tereta trenutno isplativije prevoziti golemim brodovima poput Cape Venija, što Rijeci omogućava, zbog tehničke mogućnosti njegovog prihvata, dobivanje profitabilnih poslova.

Teret Ansaldicama samo do Moravica

Riječki strojovođe, njih 113, s 50 i više godina starim talijanskim lokomotivama Ansaldicama teret iz Rijeke prevoze samo do Moravica. Tamo se moraju mijenjati lokomotive pa 113-tonske Ansaldice koje rade na staroj, istosmjernoj naponskoj mreži, zamjenjuju se lokomotivama izmjeničnog napona kojima teret putuje ostatkom Hrvatske pa prema Mađarskoj.

Odustali od nabavke

Ipak, ukoliko želi i dalje biti konkurentan za ovakve vrste poslova, a da njihovo dobivanje ne bude isključivo rezultat suša u Europi, premalog gaza koparske luke ili niske cijene dnevnog najma broda, riječki prometni pravac hitno se mora pojačati kupnjom novih lokomotiva.

Iako je postojao plan zamjene tih prastarih lokomotiva novim, Siemensovim, pa je i raspisan natječaj za njih 15 s prosječnom cijenom od oko 3,5 milijuna eura, zasad se odustalo od nabavke koja riječku luku i prometni pravac stavlja u konkurentniji položaj.

Koliko je, samo za Luku Rijeka, posao pretovara željezne rude profitabilan govore podaci: Luka će svaku pretovarenu tonu obračunati oko 4 eura, a kako se radi o 163 tisuće tona, prihod od tog iznosit će 650 tisuća eura.

S obzirom na vrstu i količinu internih troškova, Luci će ostati čista dobit možda i od pola milijuna eura samo na poslovima pretovara jednog broda. Lučka uprava, pak, uprihodovat će 47 tisuća eura.

pročitajte više

Do you like this article? Yes No

Ratings: 1 Yes 0 No

Other News by Category