News

2012 Sep 25

Luka Dubrovnik: održana vježba sigurnosne zaštite

U dubrovačkoj luci jučer je održana vježba u kojoj su uz sudionike Lučke uprave i kapetanije sudjelovali policija, carina, područni ureda za zaštitu i spašavanje Dubrovnik, Županijski centar 112, zaštitarske službe, vatrogasne postrojbe, hitna medicinska pomoć, putnički brod Adonia, lučki tegljač, dežurni peljar, eko brodice tvrtke CIAN Split, Luke Dubrovnik d.d. i  Sanitata Dubrovnik. Vježba je održana u cilju pouzdane primjene Plana sigurnosne zaštite luke Dubrovnik

Cilj provođenja opće vježbe je osiguranje djelotvorne primjenu odredbi navedenog Plana, usklađivanje djelovanja svih subjekata odgovornih za provođenje mjera sigurnosne zaštite na lučkom području, provjera stupnja pripravnosti svih ili pojedinih subjekata u pogledu primjene mjera i postupaka odnosno ispravnosti i primjerenosti uređaja i opreme namijenjene sigurnosnoj zaštiti.

Vježba je organizirana uz simulaciju detekcije sumnjive naprave na rendgenskom uređaju kod brodske skale na putničkom brodu Adonia na vezu 12 u luci Dubrovnik, nakon čega su uslijedile potrebne aktivnosti u cilju otklanjanja opasnosti za lučko područje.

pročitajte više

Do you like this article? Yes No

Ratings: 3 Yes 0 No

Other News by Category