News

2012 Nov 05

Kreće dokapitalizacija brodogradilišta Uljanik

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) odobrila je pulskom brodogradilištu Uljanik prospekt u svezi javne ponude do najviše 3.354.380 redovnih dionica nominalne vrijednosti od 90 kuna dionici, ukupne nominalne vrijednosti do najviše 301.894.200 kuna, objavljeno je danas iz Hanfe.

Javna ponuda dionica Uljanika najavljena je odlukom Glavne skupštine tog brodogradilišta, održane 30. kolovoza, o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz potpunu isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.

Na toj je skupštini, naime, donesena odluka o smanjenju temeljnog kapitala Uljanika radi pokrića 454,4 milijuna kuna gubitaka tvrtke nastalih do kraja 2011. godine. Temeljni kapital Uljanika tada je smanjen 469,6 milijuna kuna, na 201,2 milijuna kuna, i to smanjenjem nominalnog iznosa dionica s 300 na 90 kuna.

Istodobno je odlučeno da će se provesti i povećanje temeljnog kapitala za najviše 301,8 milijuna kuna, izdavanjem novih 3,35 milijuna dionica, nominalnog iznosa 90 kuna, a izdale bi se po cijeni u rasponu od 90 do 100 kuna.

Prema odluci Glavne skupštine Uljanika, povećanje će se provesti javnom ponudom dionica institucionalnim ulagateljima, uz uvjet upisa i uplate po pojedinom ulagatelju najmanje pet tisuća novih dionica.Konačnu cijenu tih dionica utvrdit će Uprava Uljanika, uz suglasnost Nadzornog odbora dan nakon završetka roka za upis novih dionica.

Vlada je privatizaciju Uljanika, kroz radničko dioničarstvo (ESOP) i dokapitalizaciju, najavila u drugoj polovici lipnja kada je predstavila prijedlog o privatizaciji riječkog 3. maja kojega bi, kako je tada najavljeno, preuzeo privatizirani Uljanik.

Prema ranijim najavama iz Vlade, u dokapitalizaciji Uljanika sudjelovale bi brodarske kompanije i fondovi za gospodarsku suradnju koji će osnovati društvo posebne namjene, a njima bi se priključili i mirovinski fondovi.

pročitajte više

Do you like this article? Yes No

Ratings: 0 Yes 0 No

Other News by Category