News

2013 Mar 28

"Kraljica mora": Snažna podrška spomeniku "Carpathiji"

Incijativa Udruge pomorskih kapetana Sjevernog Jadrana "Kraljica mora" o podizanju spomen obilježja hrvatskoj posadi čuvenog parobroda "Carpathia", nailazi na sve veću podršku pomorske Rijeke, ali i u svijetu, rečeno je na jučerašnjem sastanku Inicijativnog odbora, u radu kojeg je sudjelovao i Günter Bäbler, svjetski poznati titanolog iz Švicarske - predsjednik Swiss Titanic Society.

Naglašenu potporu projektu dali su dekan Pomorskog fakulteta Sergio Kos i direktor Turističke zajednice Rijeka Petar Škarpa, koji su, također, sudjelovali u radu Inicijativnog odbora.

Priča o "Carpathiji" jedna je od najdirljivijih pomorskih priča uopće, priča o brodu koji je jedini, uz sve rizike, hrabro priteko u pomoć stradalnicima "Titanica", a mnogo toga izravno je vezano uz Rijeku i Hrvatsku.  Naime, "Carpathia" je punih jedanaest godina, sve do početka prvog svjetskog rata, plovila na relaciji Rijeka - New York, a posadu su činili brojni Hrvati, mahom sa šireg riječkog područja.

Na Rijeci je sada da kapitalizira te svjetski poznate događaje i na jedinstven način valorizira svoju pomorsku baštinu, naglasio je predsjednik Udruge "Kraljica mora" kapetan Juraj Karninčić. U društvu svojih domaćina Günter Bäbler razgledao je izložbu slika Nevenka Žunića ''Divovi mora'' u popularnoj riječkoj konobi ''Feral''.

Izvor: www.kraljica-mora.net/

Do you like this article? Yes No

Ratings: 0 Yes 1 No

Other News by Category