News

2013 Aug 20

Konvencija o radu pomoraca spriječit će nove slučajeve poput Padne

Nova Konvencija o radu pomoraca (MLC) poboljšat će životne i radne uvjete pomoraca, kako na brodu, tako i na kopnu, u lukama ticanja tijekom ugovora, kazao je Predrag Brazzoduro , glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, uoči današnjeg stupanja na snagu Konvencije donesene još 2006. godine.

Konvencija propisuje široku lepezu pitanja, istaknuo je Brazzoduro, uključujući obvezu brodara da poštuju ugovore pomoraca, odgovornost posrednika, poštovanje broja sati rada, zaštite zdravlja i sigurnosti, poštovanje postojećih pomorskih standarda Međunarodne organizacije rada. Prema MLC, svaki brod iznad 500 bruto tona koji plovi u međunarodnim vodama ili između luka dvije države mora posjedovati Maritime Labour Certificate, svjedodžbu koji izdaje država zastave broda nakon pregleda. Na brodu se uz to mora nalaziti i deklaracija da brod udovoljava uvjetima MLC-a.

– Za pomorce konvencija propisuje cijeli set minimalnih prava, iako mnoge države koje su ratificirale MLC mogu imati i više standarde, a sadržava standarde velikog broja dosadašnjih konvencija i preporuka kako bi se osigurali prihvatljivi uvjeti rada i života. Konvencija propisuje odgovornost države zastave broda u pogledu certifikacije i implementacije MLC-a i određuje obvezu uključivanja organizacija pomoraca i brodara u procesu implementiranja MLC konvencije u nacionalno zakonodavstvo. MLC pokriva i proces zapošljavanja pomoraca i propisuje koji podaci moraju biti obavezno u ugovoru o radu a odnose se na zdravlje i socijalnu sigurnost te ohrabruje utemeljenje u lukama prostora za okupljanje pomoraca, uspostavljanje internet veza te regulira broj sati rada i odmora, treninge, liječničku skrb i prevenciju nesreća, kazao je Brazzoduro.

MLC konvenciju, za razliku od dosadašnjih konvencija o radu pomoraca, moraju striktno primjenjivati države čiju zastavu brod vije, ali i inspekcije u lukama (Port state control). Do sad su konvencije morale primjenjivati samo zemlje koje su pristupile konvenciji, što znači da će se od sad prilikom kontrole broda u lukama kontrolirati i uvjeti života i rada pomoraca, bez obzira na zastavu broda, a brodovima koji ne budu ispunjavali zadane minimalne uvjete moći će se izdati zabrana uplovljavanja u luke zemalja koje su konvenciju ratificirale.

Na pitanje novinara što to konkretno donosi pomorcima i hoće li nova Konvencija pomoći u izbjegavanju situacija poput one na brodu Padna u Kraljevici, gdje je dvanaest članova posade ostavljeno bez plaća, hrane i goriva, Brazzoduro je odgovorio kako bi konvencija takve pojave »trebala onemogućiti«.

– Konvencija regulira i pitanja statusa u luci dolaska, kao i uvjeta života na brodu. Brodar će morati imati osigurana sredstva za islplatu plaća pomorcima, kao i sredstva za njihovu repatrijaciju. S tim da ne priznajemo klupska osiguranja kao ni druga osiguranja koja ne pokrivaju plaće i repatrijaciju. Konvencija također regulira i količinu i kvalitetu hrane na brodu, kao i uvjete njezina skladištenja, tako da se više ne bi smjeli ponavljati ovakvi slučajevi kao na Padne, kazao je Brazzoduro.

Na pitanje je li konvencijom propisano i kakvo osiguranje isplate plaća i repatrijacije brodar mora imati, Brazzoduro je odgovorio kako MLC-om to nije propisano.

– Ali konvencijom je definirano da to mora biti osigurano, rekao je Brazzoduro.

Konvenciju je do prošle godine ratificiralo ukupno trideset zemalja, čime su stvoreni uvjeti za njezino današnje stupanje na snagu.

Source: www.novilist.hr; Marinko Glavan

Do you like this article? Yes No

Ratings: 0 Yes 0 No

Other News by Category