News

2014 Feb 13

Jadrolinija pokreće online anketu – glasaj za imena novih brodova!

Do 20. veljače Jadrolinija će održati online anketu „Dodijeli ime Jadrolinijinom brodu“ na vlastitim Internet stranicama www.jadrolinija.hr/anketa.

Imena se dodjeljuju za brodove koje su Jadrolinija i Uljanik d.d., Pula ugovorili u Rijeci 4.3.2013. Riječ je o 4 novogradnje koje su namijenjene održavanju lokalnih linija. Dva broda iz naručene serije već su porinuta, a završetak gradnje sva četiri broda očekuje se do početka turističke sezone tekuće godine. Riječ je o ro-ro putničkim brodovima, kapaciteta 616 putnika te 145 osobnih vozila. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 32 milijuna eura. Detaljniji tehnički podaci o brodovima, kao i predložena imena, navedeni su na samoj anketi na web stranicama. Princip glasanja je takav da svaka osoba može dati samo jedan prijedlog.

Četiri predložena imena koja skupe najveći broj glasova poslužit će kao prijedlozi imena brodova koji će se uputiti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, a četiri nasumično odabrane osobe, koje su ponudile konačna imena brodova kao prijedlog, osvojit će vrijedan poklon paket Jadrolinije

Izvor: www.mppi.hr

Do you like this article? Yes No

Ratings: 0 Yes 0 No

Other News by Category