News

2012 Nov 27

Freeship posadi broda CGM Tiger duguju 230 tisuća eura

Vlasnik tankera CGM Tiger, talijanska kompanija Freeshep, dužna je pomorcima isplatiti 228.749 eura za zaostale plaće. Brodska posada, sastavljena od 13 Hrvata i Srba, pokrenula je postupke protiv poslodavca čim je brod u ožujku ove godine uplovio u malteške vode, odnosno u brodogradilište Palumbo.

Pavao Falzon, predstavnik Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF), pojavio se na sudu kao svjedok, naglasivši da je ITF kontaktirao sa zapovjednikom broda, koji je zastupao vlasnike, te je od njega doznao da su “vlasnici željeli platiti dugovanje posadi, ali da to ne mogu učiniti zbog financijskih problema”.

Sud je naložio hitnu isplatu zaostalih plaća posadi broda, a ako se pomorcima ne isplate njihove “bušte”, poduzet će se potrebne mjere.

pročitajte više

Do you like this article? Yes No

Ratings: 1 Yes 1 No

Other News by Category