News

2012 Oct 10

Bolji uvjeti za hrvatske pomorce na brodovima norveških brodara

U četvrtak 4. listopada, Sindikata pomoraca Hrvatske, Norwegian Maritime Officers' Association, Norwegian Seafarers' Union i Norwegian Union of Maritime Engineers potpisali su s predstavnikom Norwegian Shipowners Association protokol o izmjenama kolektivnih ugovora za hrvatske pomorce koji plove na NIS brodovima te za hrvatske pomorce na brodovima norveških brodara koji nisu u norveškom upisniku. Pregovori su održani u Dubrovniku.

Što je dogovoreno:

- osnovna plaća za članove posade povećava se za jedan posto od početka slijedeće godine,

- kompanija će plaćati pomorcima mjesečni veći iznos  za obvezne doprinose

- naknada u slučaju smrti  povećava se s 85.000 $ na 87.500$; dodatno se povećava  naknada za svako dijete sa 17.000$ na 17.500$, a maksimalna naknada  se povećava sa 68.000$ na 70.000$

-naknada za slučaj gubitka profesije - maksimalna naknada za časnike se povećava sa 125.000$ na 130.000$

Pregovaračke strane su raspravljale o tome  koji će se članci kolektivnog ugovora morati mijenjati da budu u skladu s Konvencijom o radu pomoraca, 2006 te je dogovoreno da se sačeka razvoj situacije, a o promjenama će se raspravljati prilikom slijedećih pregovora (dogovoreno je da to bude do prosinca 2013).

SPH je konstatirao da bi bila dobra praksa da brodar unaprijed  upozna pomorce i sindikate o poslovnim potezima i planovima u svezi zapošljavanja.

SPH je pozvao Norvešku udrugu brodara da zadrži broj angažiranih hrvatskih pomoraca na svojim brodovima te da poveća broj vježbenika.

Pročitajte više

Do you like this article? Yes No

Ratings: 6 Yes 0 No

Other News by Category