News

2012 Nov 19

Atlantska plovidba u Kini preuzela brod AP Jadran

Dubrovački brodar Atlantska plovidba d.d., je u petak 16. studenog. 2012.g., u 16,00 sati po lokalnom vremenu odnosno u 09,00 sati po hrvatskom vremenu, u Narodnoj Republici Kini, u brodogradilištu JEHI, preuzela brod novogradnju koji će ploviti pod imenom m/b AP Jadran.

Radi se o četvrtoj novogradnji, koju je Atlantska plovidba d.d. preuzela od istog brodogradilišta, a brod je građen pod oznakom trupa JEHI08C-004.

Preuzeti brod je tzv. brod „blizanac“ m/b AP Argosy koji je u travnju ove godine preuzet u istom brodogradilištu. Radi se o brodu tipa panamax od 79.800 tona nosivosti, ukupne duljine 229 metara, širine 32,26 metara i visine (do glavne palube) od 20,25 metara. Pokreće ga glavni stroj od 11.620 kW, a postiže brzinu od 14 milja. Treba naglasiti da je i ovaj brod sa dvostrukom oplatom, te građen na način da će biti osposobljeni za plovidbu zaleđenim morem (tzv. I.c. klasa broda).

pročitajte više

Do you like this article? Yes No

Ratings: 1 Yes 0 No

Other News by Category