News

2012 Aug 18

Atlantska plovidba preuzela novi bulk carrier

Atlantska plovidba iz Dubrovnika preuzela je 15. kolovoza u brodogradilištu STX u Južnoj Koreji treću i posljednju novogradnju u tom brodogradilištu.

Riječ je o brodu AP Ston, brodu tipa supramax i blizanac je nedavno preuzetih novogradnji izgrađenih za dubrovačkog brodara u istom brodogradilištu - m/b AP Astarea (preuzet 4. travnja 2012.) i AP Slano (preuzet 14. svibnja 2012.).

M/B AP Ston ima  57.300 tona nosivosti, ukupne duljine 190 metara, širine 32,26 metara i visine (do glavne palube) od 18,50 metara. Brod pokreće glavni stroj od 9 480 kW, a postiže brzinu od 14,5 milja.

pročitajte više

Do you like this article? Yes No

Ratings: 4 Yes 0 No

Other News by Category